Handelsebetingelser


Fortrydelsesret:

Købt(e) Billet(er) og Medlemskab refunderes ikke

 

Kopi og Videresalg af billet(ter):

Videresalg af billet er tilladt i henhold til gældende lov og Arrangør gør opmærksom på at det ikke er tilladt at videresælge til en pris større end den samlede angivne pris på billetten.

 

Ændring af dato for arrangement:

Ændres dato for et arrangement skal billetkøber have besked om den nye dato indenfor 72 timer. Efter 72 timer kan billetkøber ophæve købet og Arrangøren skal have besked herom omgående og tilbagebetale som ”Ved aflysning af arrangement".

 

Ved aflysning af arrangement:

Hvis et arrangement aflyses vil Arrangør godtgøre billet(ten)s pris - gebyr kan forekomme, samt nogle gebyrer refunderes ikke.
Billetten refunderes kun af arrangøren.

 

Reklamationer:

Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet og betaling herfor(køb af billet(ter), tilvalgs services, etc), skal rettes direkte til Arrangøren.