Om Hovedstadens Lan Party Forening


about

Hvem er vi?

Hovedstadens LAN Party Forening bliver ofte forkortet til "HLPF". Vores hjemmeside virker med både hlpf.dk og hlparty.dk internetdomænerne.

  • HLPF blev grundlagt i 2002.
  • HLPF er en godkendt forening i Hillerød kommune.
  • HLPF har været medlem af DGI siden 2018.
  • Foreningen har årligt ca. 100-200 medlemmer.

Foreningen fungerer på baggrund af frivilligt arbejde, under Folkeoplysningsloven.

Alle indtægter går ubeskåret til at drive foreningen og afholde vores HLParty arrangementer.

Foreningen fungerer efter demokratiske principper, som gennemsigtighed og samtale. Således udgør foreningens medlemmer foreningens øverste myndighed, ved hjælp af den årlige generalforsamling.

Hvad laver vi?

"Foreningens formål er at samle unge mennesker, primært i hovedstadsområdet, med interesse for computere og IT, for derved at medvirke til at styrke medlemmernes sociale kompetencer, skabe kontakt på tværs af kommunegrænser, etnicitet, køn og alder og styrke medlemmernes almennyttige IT kundskaber til glæde for den enkelte, såvel som for samfundet.

Dette formål søges nået ved:
- At afholde arrangementer som støtter op om foreningens formål.
- At bidrage til at andre foreninger, klubber, skoler o. lign. kan afholde lignende arrangementer, der lever op til foreningens formål, f.eks. ved at udleje foreningens udstyr til favorable priser eller bistå med teknisk ekspertise."


Har du lyst til at være med i arbejdet?

Det er et stort arbejde at planlægge og gennemføre LAN Party events. Men det er også fantastisk lærerigt og givende. Hundredevis af nørder og unge mennesker nyder godt af et fællesskab der er inkluderende, forstående, og frit for alkohol og stoffer. Hvis du brænder for at være med i arbejdet med at lave LAN parties, så kan vi altid bruge flere kræfter. Det gælder hvadenten du er ung, under uddannelse, eller kommer med mange års erhvervserfaring.

Der er pt. ledige pladser i bestyrelsen, samt ledige pladser i udvalg til Scene-teknik, Konkurrencer, Kiosk/Kantine, Netværk og Programmering. Hvis du er interesseret i at deltage på vores events som Crew eller Team Lead, eller indtræde i bestyrelsen, så skriv til: bestyrelsen@hlpf.dk.


Bestyrelsen:

1689423275_Mogens_Portræt

Mogens "Mugge" Brolin

Formand

mwb@hlpf.dk

0

Tor "Topper" Soya

Bestyrelsesmedlem

tos@hlpf.dk

Martin "Rex." Andersen

Bestyrelsesmedlem

rex@hlpf.dk

nopic

Cirkeline "Actinos" Pørksen

Bestyrelsesmedlem

crp@hlpf.dk

962

Jesper "SplatMan" Sommer

Kasser

jso@hlpf.dk

nopic

Ubesat

1st Suppleant

nopic

Ubesat

2nd Suppleant