Regler


Som deltager ved Hovedstadens LanParty Forenings (HLPF) arrangementer accepteres disse regler:

1. Aldersgrænse 15 år. Er du yngre skal du være ifølge med en deltager over aldersgrænsen.

2. Der skal udvises god opførsel, ro og orden. Ligeledes skal anvisninger fra arrangementets hjælpere følges.

3. Dansk lovgivning skal overholdes; hærværk, tyveri mv. politianmeldes.

4. Det er kun tilladt at tilslutte PC og konsol udstyr. Læs mere.

5. Rygning er kun tilladt i de markerede udendørs områder.

6. Det er tilladt at medbringe mad- eller drikkevarer i begrænset mængde til eget forbrug. Læs mere.

7. Det er ikke tilladt at hente eller dele ulovlig data under arrangementet.

8. Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.

9. Det er ikke tilladt at spamme, nuke eller på anden måde udøve elektronisk hærværk på andres udstyr eller software.

10. Det er tilladt at livestreame, såfremt arrangementets hjælpere orienteres på forhånd. Husk at vise hensyn.

11. HLPF refunderer ikke penge for betalte billetter.

12. Overtrædelse af disse regler kan og vil resultere i en advarsel eller i grove tilfælde, øjeblikkelig bortvisning fra arrangementet.

13. HLPF forbeholder sig retten til at video overvåge arrangementet, tage billeder og optage video ved arrangementet,
      samt at distribuere dette til internettet og bruge det til markedsføring af HLPF, uden tilladelse fra personer,
      der måtte optræde på optagelserne/billederne.

14. HLPF forbeholder sig retten til at overvåge og logge internetaktiviteter, i overensstemmelse med dansk lovgivning.

15. HLPF fralægger sig ethvert ansvar for person- og materielskade, samt for alt ulovligt software eller data, som deltagerne har medbragt.

16. HLPF forbeholder sig retten til at tilpasse præmier, sted mv. på ethvert givet tidspunkt.